Informacja o osiągniętych przez Gminę Giby oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Giby

Wytwarzający/odpowiadający: Przemysław Radosław Krzywicki - Urząd Gminy Giby

Data wytworzenia: 2018-05-28

Wprowadzający: Przemysław Radosław Krzywicki

Modyfikujący: Przemysław Radosław Krzywicki

Data modyfikacji: 2020-03-25

Opublikował: Przemysław Radosław Krzywicki

Data publikacji: 2020-03-25