Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

 

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wnioski należy składać w dniach 13 – 28 lutego 2018 w biurze Stowarzyszenia w Suwałkach – ul. Kościuszki 71.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województw Podlaskiego na lata 2014-2020 – działanie 8.6

Typ projektu 1  -  Instalacje OZE w gospodarstwach domowych

Wnioskodawcy: jednostki samorządu terytorialnego,  ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Pula środków w ramach konkursu: 1 000 000,00 zł

Bezpośredni link do dokumentacji konkursowej

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efrr/nabor-nr-i-efrr-2018

 

Regionalny Program Operacyjny Województw Podlaskiego na lata 2014-2020  – działanie 9.1

Typ projektu 3   -  Bezzwrotne wsparcie  dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Wnioskodawcy: wszystkie podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Pula środków w ramach konkursu: 1 006 317,00 zł

Bezpośredni link do dokumentacji konkursowej

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efs/ogloszenie-o-naborze-nr-i-efs-2018

 

Regionalny Program Operacyjny Województw Podlaskiego na lata 2014-2020 – działanie 9.1

Typ projektu 7 - Usługi reintegracji społeczno-zawodowej  skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS

Wnioskodawcy: wszystkie podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych.

Pula środków w ramach konkursu: 830 000,00 zł

Bezpośredni link do dokumentacji konkursowej

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/efs/ogloszenie-o-naborze-nr-ii-efs-2018

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie 19.2 – na operacje z zakresu: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - infrastruktura edukacyjna

Wnioskodawcy: podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Pula środków w ramach konkursu: 185 998,02 zł

Bezpośredni link do dokumentacji konkursowej

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/prow/ogloszenie-o-naborze-nr-i-efrrow-2018

 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie 19.2 – na operacje z zakresu: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - infrastruktura inna niż edukacyjna

Wnioskodawcy: podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Pula środków w ramach konkursu: 460 579,49 zł

Bezpośredni link do dokumentacji konkursowej

http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/aktualne/prow/ogloszenie-o-naborze-nr-ii-efrrow-2018

 

 

Szczegółowych informacji udzielają biura Stowarzyszenia w Suwałkach  ul. Kościuszki 71 tel. (87) 565 53 64 i Sejnach ul. Grodzińskiego 1 tel. (87) 735 13 89 

 

Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia  http://www.su-se.pl/  w zakładce aktualne nabory.

 

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Giby

Wytwarzający/odpowiadający: Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” LGD

Data wytworzenia: 2018-01-31

Wprowadzający: Przemysław Radosław Krzywicki

Data modyfikacji: 2018-02-01

Opublikował: Przemysław Radosław Krzywicki

Data publikacji: 2018-02-01